نوول لوکس
منشور اخلاقی
منشور اخلاقی نوول

ما مدیران و کارکنان شرکت نوول بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد:

 • خدمات ما موجب بهبود و ارتقاء سلامت حیوانات خانگی می شود و روابط بین ما را تقویت می کند. و بایستی روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت نموده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
 • ما باید تلاش نمائیم تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیت های شغلی و سازمانی به کار گیریم. و سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی با دانش روز تطبیق داده و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیریم. و به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه ‌کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم. و در نهایت، همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
منشور اخلاق سازمانی
 • متعهد به اصول سه گانه مديريت كيفيت شامل بهبود مستمر، مشاركت كاركنان و رضايت مشتري.
 • احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی از اصول حرفه ای محسوب می شود.
 • مشتری را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم.
 • هرگونه انتقاد، اظهار نظر و پیشنهاد از سوی مشتریان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.
 • دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج می‏ نهیم و با تنوع در کالا و ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تأکید می‏کنیم.
 • سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا، وظیفه ما است.
 • رعایت انصاف در عقد قرارداد را شرط اصلی کسب‏ وکار اخلاقی می‌دانیم.
 • پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا ، خصلت سازمانی ما است.
 • مواجهه صادقانه، عادلانه و صریح از خصایص مجموعه نوول می باشد
 • اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق، کامل و ارائه مشاوره مؤثر، حق مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
منشور اخلاق فردی
 • همواره در ارتقاء تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر همکاران در چارچوب ضوابط، کوشش نموده و خود را متعهد به جبران سرمایه گذاری شرکت در امر آموزش خود از طریق انجام مسئولیت های محوله و همچنین تولید و ارائه مستندات دقیق و کافی جهت انتقال نتایج حاصل از اجرای فعالیتهای خود به دیگر همکاران شرکت بدانید.
 • اعتماد به مراجعان، مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان برای ارتقاء کیفیت.
 • تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی.
 • رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار، تلاش و جدیت در انجام مطلوب وظایف محوله.
 • ارزش گذاری به وقت خود، مراجعین و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تاخیر.
 • تلاش برای ارتقاء بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری، نظم و انضباط اجتماعی.
 • رعایت نزاکت و ادب در برخوردهای اجتماعی و منع حرکتهایی که موجب هتک حرمت دیگران شود.
 • رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری.
 • حرفه ای گرائی و ارتقاء مهارت های شغلی.
 • خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری.
 • تشخیص نقاط ضعف، و تلاش برای رفع و بهبود عملکرد.
 • کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل.
 • پرهیز از اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف، وجه نقد و یا تسهیلات از طرفهای تجاری شرکت.
 • قانون گرایی و پرهیز از اقدامات سلیقه ای در انجام وظایف.
 • پرهیز از اسراف و رعایت صرفه و صلاح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار.
 • برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی.
 • مقابله با شایعه سازی و پرهیز از تهمت، غیبت، و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان کارکنان را تضعیف نماید.
 • افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر آراسته.
 • ممنوعیت استفاده از دخانیات در محل کار.
نوول لوکس