نوول لوکس
خطی مشی کیفیت

نوول لوکس: اعتماد و راستی

Novel Luxe: Trust and Truth

ما تلاش می کنیم با شفاف سازی در محتویات  و کیفیت محصولات، اعتماد صاحبان پت را جلب نماییم؛ همچنین با تحقیق و یافتن راه های خلاقانه، سعی بر بهبود شرایط زندگی، سلامت حیوانات خانگی و محافظت ازمحیط زیست را داریم.

We strive to gain the trust of pet owners by ingredient transparency and production quality, we also try to improve the life and health condition’s pet and protect the environment by researching and finding novel approaches.

تعهدی استوار

A concrete commitment

ما با بهره گیری از روش های پایدار و تکنولوژی روز، تاثیری بنیادی در زمینه های  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای جامعه به ارمغان آوریم. با بررسی هرچه بیشتر مواد اولیه طبیعی از منابع مشخص و قابل شناسایی و دستگاه های مورد استفاده در زنجیره تولید، محصولاتی همگام با طبیعت حیوانات خانگی فراهم می آوریم. استفاده از این روش سبب کاهش آسیب به محیط زیست و در نتیجه کمک به داشتن دنیایی زیباتر میکند.

By following a sustainable course, we make a cultural, economic, and social impact on our society. All production chain is observed, also our ingredients are natural and traceable so, they match the nature of the pet. Using this course decreases the amount of damage to the environment and makes a beautiful world.

رازداری و حفظ اطلاعات مصرف کنندگان را سرلوحه مجموعه نوول لوکس قرار داده ایم و در حفظ حریم شخصی شان کوشا می باشیم.

Trustworthiness and protection of consumers’ information are our priorities since we provide infrastructure for defending their privacy.

بازخوردها و دیدگاه مصرف کنندگان مخصوصا نقدها را محترم می شماریم، از این روی که کمک شایانی در بهبود و پیشرفت مجموعه به ما می نماید.

We cherish consumers’ opinions and feedback, especially the criticisms, as they assist to improve our company.

خط مشی اخلاقی
نوول لوکس